http://www.thaiherbbiz.com

รถเข็นชำระเงิน

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

You are here: หน้าแรก สินค้าทั้งหมด ใบมะขามแขก
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

ใบมะขามแขก feed

ใบมะขามแขก

ใบมะขามแขก

ชื่อภาษาไทย: ใบมะขามแขก
ชื่อจีน: ฟานเซี่ยเยี่ย  Fanxieye (จีนกลาง), ฮวงเซี่ยเฮียะ (จีนแต้จิ๋ว)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Senna Leaf

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนจีน
- ใบ รสขมเล็กน้อย มีฤทธิ์ขับความร้อน ช่วยให้ถ่ายและขับปัสสาวะ สรรพคุณรักษาอาการ ท้องผูกและปวดหลัง ลดอาการบวมน้ำ

สรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนไทย
- ใบ รสเปรี้ยว หวานชุ่ม ใช้เป็นยาถ่ายที่ดี รักษาอาการท้องผูก

ขนาดยา
การแพทย์แผนจีน ใช้ 2-6 กรัม ต้มเอาน้ำดื่ม (ถ้าต้มกับยาอื่นควรใส่ทีหลัง) หรือแช่ในน้ำเดือด
การแพทย์แผนไทย ใช้ 3-10 กรัม ต้มเอาน้ำดื่ม หรือใช้วิธีบดเป็นผงชงน้ำร้อนดื่ม

ข้อควรระวัง
การแพทย์แผนจีน สตรีมีครรภ์ควรระมัดระวังในการใช้
การแพทย์แผนไทย สตรีมีครรภ์หรือมีประจำเดือนห้ามรับประทาน

ข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง
1. สารประกอบทางเคมีที่สำคัญในใบ คือแอนทราควิโนน ซึ่งประกอบด้วยสาร sennoside A, B, C และ D, emodin, rhein เป็นต้น มะขามแขกเป็นยาถ่ายที่มีประวัตินานเกือบ 100 ปี สารแอนทราควิโนนมีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ทำให้ถ่ายท้องได้ และมีรายงานว่า การใช้มะขามแขกนาน ๆ จะทำให้เกิดอาการขาดโพแทสเซียมได้ ถ้าจำเป็นต้องใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรรับประทานโพแทสเซียมด้วย  สาร sennoside A และ B ในใบมะขามแขก มีฤทธิ์ช่วยเพิ่มการเคลื่อนตัวของลำไส้ และถูกเปลี่ยนโดยแบคทีเรียบริเวณลำไส้ใหญ่เป็นสารสำคัญ rhein-anthrone กลไกการออกฤทธิ์ของสารสำคัญมี 2 ทาง คือ เพิ่มการเคลื่อนตัวของลำไส้ และเพิ่มปริมาณของเหลวในลำไส้
2. มีรายงานว่าการทดสอบฤทธิ์ก่อมะเร็งของมะขามแขกในหนูขาวเพศผู้ พบว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับมะขามแขกผสมในอาหารหนูในขนาดสูง 0.2% ทำให้หนูตาย 50% ใน 15 วันแรกเนื่องจากท้องเสีย และจากการศึกษาไม่พบ ACF (aberrant crypt foci) ในกลุ่มที่ได้รับมะขามแขกอย่างเดียว แต่พบว่าบริเวณ mucosal epithelium มีลักษณะเป็น darker staining เมื่อให้ DMF เหนี่ยวนำ ร่วมกับให้มะขามแขกพบว่า total ACF หรือจำนวนเฉลี่ยของ ACF ขนาดใหญ่ไม่เพิ่มขึ้น แต่พบว่ามะขามแขกในขนาดสูง 0.2% และ 1,8 HA จะพบจำนวนของ cryp ต่อ focus เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
3. จากการทดสอบฤทธิ์ต่อเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดน้ำ สารสกัดแอลกอฮอล์ และสารสกัดเฮกเซนที่เตรียมโดยวิธีหมักนาน 72 ชั่วโมง พบว่าสารสกัดน้ำและสารสกัดเฮกเซนไม่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย แต่สารสกัดแอลกอฮอล์ให้ผลปานกลางต่อแบคทีเรีย Bacillus subtilis และ Salmonella typhimurium (ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยับยั้งการเจริญของเชื้ออยู่ในช่วง 10-19 มิลลิเมตร)
4. มะขามแขกใช้เป็นยาระบายโดยกินก่อนนอน ช่วงเวลาที่ยาออกฤทธิ์ประมาณ 8-10 ชั่วโมง ยาจะทำให้อุจจาระมีมวลมากขึ้น และลักษณะอุจจาระจะนิ่มขึ้น มีการใช้มะขามแขกในคนไข้หลังผ่าตัดคว้านต่อมลูกหมาก พบว่ามะขามแขกช่วยให้ถ่ายอุจจาระในลักษณะที่พึงประสงค์ดีกว่าการใช้ Milk of Magnesia นอกจากนี้แคลเซียมเซนโนไซด์ ซึ่งเป็นสารสกัดจากใบมะขามแขกช่วยให้ผู้ป่วยสูงอายุหลังการผ่าตัดถ่ายอุจจาระได้คล่องขึ้น
5. การศึกษาพิษเฉียบพลันของ sennosides บริสุทธิ์ และสารสกัด sennosides (ในรูปของเกลือแคลเซียม) ในหนูถีบจักร พบว่า LD50 ของ sennosides บริสุทธิ์ เมื่อให้ทางปากมีค่ามากกว่า 5 กรัม/กิโลกรัม และเมื่อให้ทางเส้นเลือดดำ มีค่าเท่ากับ 4.1 กรัม/กิโลกรัม สำหรับสารสกัด sennosides (ในรูปของเกลือแคลเซียม) เมื่อให้ทางปากจะมีค่า LD50 มากกว่า 5 กรัม/กิโลกรัม

แหล่งอ้างอิง
1. The State Pharmacopoeia Commission of P.R. China. Pharmacopoeia of the People’s Republic of China. Vol.I. English Edition. Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005.
2. ลีนา ผู้พัฒนพงศ์, ก่องกานดา ชยามฤต, ธีรวัฒน์ บุญทวีคุณ (คณะบรรณาธิการ). ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544). สำนักวิชาการป่าไม้. กรมป่าไม้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จำกัด, 2544.
3. Mei XH. Shiyong Zhongyao Paozhi Zhinan. 1st ed. Hubei: Hubei Science & Technology Publishing House, 2005.
4. กันทิมา สิทธิธัญกิจ, พรทิพย์ เติมวิเศษ (คณะบรรณาธิการ). คู่มือประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2547.
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. เอกสารวิชาการสมุนไพร. นนทบุรี : สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2543.
6. บพิตร กลางกัลยา, นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์. รายงานผลการศึกษาโครงการการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาจากสมุนไพร. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด, 2544.เรียงลำดับ:

Be-fit บี-ฟิต ยาแคปซูลมะขามแขกผสมส้มแขก ธันยพร

Be-fit บี-ฟิต ยาแคปซูลมะขามแขกผสมส้มแขก ธันยพร 110 บาท  

ช่วยระบาย แก้ท้องผูก เร่งในการสลายไขมันส่วนเกิน ยับยั้งการสร้างไขมันใหม่

[รายละเอียดสินค้า...]

ยาแคปซูลมะขามแขก ธันยพร

ยาแคปซูลมะขามแขก ธันยพร 90 บาท  

เป็นยาระบาย แก้ท้องผูก

[รายละเอียดสินค้า...]

ยาแคปซูลมะขามแขก แม่กุหลาบ (ขวด)

ยาแคปซูลมะขามแขก แม่กุหลาบ (ขวด) 85 บาท  

เป็นยาถ่าย แก้ท้องผูก

[รายละเอียดสินค้า...]

ยาแคปซูลมะขามแขก แม่กุหลาบ (ถุง)

ยาแคปซูลมะขามแขก แม่กุหลาบ (ถุง) 75 บาท  

เป็นยาถ่าย แก้ท้องผูก

[รายละเอียดสินค้า...]

ใบมะขามแขก ดวงพร (ขวด)

ใบมะขามแขก ดวงพร (ขวด) 120 บาท  

ใช้เป็นยาระบาย แก้ท้องผูก ถ่ายพยาธิ บรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก

[รายละเอียดสินค้า...]

ใบมะขามแขก ดวงพร (ถุง)

ใบมะขามแขก ดวงพร (ถุง) 110 บาท  

ใช้เป็นยาระบาย แก้ท้องผูก ถ่ายพยาธิ บรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก

[รายละเอียดสินค้า...]

ใบมะขามแขกแคปซูล อ้วยอันโอสถ (100 แคปซูล แบบขวด)

ใบมะขามแขกแคปซูล อ้วยอันโอสถ (100 แคปซูล แบบขวด) 80 บาท  

พบมีการใช้ชามะขามแขกทั้งในประเทศทางตะวันออกและยุโรปมานานนับศตวรรษ สารสำคัญที่พบในใบมะขามแขกคือ Sennosides A&B

[รายละเอียดสินค้า...]

ใบมะขามแขกแคปซูล อ้วยอันโอสถ (30 แคปซูล แบบกล่อง)

ใบมะขามแขกแคปซูล อ้วยอันโอสถ (30 แคปซูล แบบกล่อง) 45 บาท  

พบมีการใช้ชามะขามแขกทั้งในประเทศทางตะวันออกและยุโรปมานานนับศตวรรษ สารสำคัญที่พบในใบมะขามแขกคือ Sennosides A&B

[รายละเอียดสินค้า...]


  • «« หน้าแรก
  • « ย้อนกลับ
  • 1
  • ถัดไป »
  • สุดท้าย »»


แสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 10

Google Search

Line ID : thaiherbbiz

เลือกแปลภาษา

Thai English French German Italian Japanese Korean Russian

สมาชิก


หมวดสินค้า

สินค้ามาใหม่ !!! Ze-Oil ซีออยล์ น้ำมัน 4 สหาย Seoul Secret เวชสำอาง ดร.ภญ. อัญชลี อิ่นอ้าย สมุนไพรดวงพร แบบขวด สมุนไพรดวงพร แบบถุง สมุนไพรดวงพร สูตร 1 ลดความอ้วน สมุนไพรดวงพร สูตร 2 ลดหน้าท้อง ชุดสมุนไพรดวงพร สูตร1+สูตร2 ผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์ ผลิตภัณฑ์ดูแลน้ำหนัก สมุนไพรสำหรับสตรี สมุนไพรสำหรับบุรุษ ผลิตภัณฑ์ตามอาการ ยันฮี เมดโดซิน อภัยภูเบศร อ้วยอันโอสถ เวชพงศ์โอสถ ฮกอันตึ๊ง ธันยพรสมุนไพร จิรวรรณสมุนไพร หมอชั้น เจริญยิ่งโอสถ ห้าม้าโอสถ แม่กุหลาบ หมอสิงห์ เจริญผล เจ้กุ้ง สมุนไพรคงคา หมอเอี้ยง อุทัยประสิทธิ์ หมอลูกอินทร์ รักถิ่น ปฐมอโศก สุพฤกษา สมุนไพรภูมิพฤกษา หอมจัง Homjang เฮิร์บแคร์ Herbcare ธัญพืช สมุนไพรอบแห้ง บดผง ชา ยาชง สมุนไพร สบู่ สบู่สมุนไพร ยาสีฟันสมุนไพร ยาอม ยาหอม ยาน้ำ ยาหม่อง ยาดม พิมเสน ครีมนวด น้ำมันสมุนไพร สีผึ้งแม่เลียบ ลิปแคร์ ไม้กัวซา Guasa ผลิตภัณฑ์สำหรับฝ้า ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวกาย ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ มะรุม ขมิ้นชัน ตรีผลา จตุผลาธิกะ หมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ปลาไหลเผือก ตงกัทอาลี ปัญจขันธ์ เจียวกู้หลาน มะระขี้นก เชียงดา อบเชยญวน อบเชยเทศ กวาวเครือขาว กวาวเครือแดง กระเทียม กระชายดำ ฟ้าทะลายโจร ว่านชักมดลูก รางจืด รางแดง บอระเพ็ด ลูกใต้ใบ เพชรสังฆาต สบู่เลือด ขี้เหล็ก ว่านเอ็นเหลือง เถาวัลย์เปรียง เถาเอ็นอ่อน โสม โสมแดง โสมผสมใบแปะก๊วย ใบแปะก๊วย ใบบัวบก เมล็ดแปะก๊วย ส้มแขก พริกไทยดำ ใบมะขามแขก หญ้าปักกิ่ง หญ้าหนวดแมว เหงือกปลาหมอ หนุมานประสานกาย เห็ดหลินจือ พลูคาว ถ่ายน้ำเหลืองเสีย ขิง ย่านาง หัวบุก ลูกยอ ดีบัว ปอกะบิด แห้ม เปล้าน้อย ชาเขียว ดอกคำฝอย

รายการสินค้าทั้งหมด

เลขทะเบียนพาณิชย์

3679900164155

ตรวจสอบการจัดส่ง

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า

มีผู้ออนไลน์ทั้งสิ้น

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์